Az áru visszaszolgáltatása

Az áru visszaszolgáltatása a reklamációs osztálynak

Amennyiben nincs a közelében üzlet, az árut közvetlenül a reklamációs osztálynak küldheti vissza. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

 1. Töltse ki és nyomtassa ki A fogyasztó elállása az adásvételi szerződéstől nyomtatványt. A kitöltéshez szükséges adatokat a számlán találja.
 2. Hozza az árut eredeti állapotába. Ebben az esetben az áru teljes árát visszafizetjük.
 3. Az árut gondosan csomagolja be, hogy elkerülje a sérüléseket a szállítás során. Ideálisan az eredeti csomagolásába csomagolja vissza. Ne felejtse el mellékelni az aláírt elállást a szerződéstől.
 4. Az árut küldje a reklamációs osztályunkra:

  bg s.r.o. (ParrotClub.hu)
  Nemčianska cesta 715
  97401 Banská Bystrica - NEMCE

Gyakran feltett kérdések

Mit jelent a szerződéstől való elállás indok megadása nélkül?

Amennyiben a terméket az internetes áruházunkban fogyasztóként vásárolta meg (nincs a számlán feltüntetve a vállalkozói azonosítószáma), a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény 7 § szerint az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van indoklás megadása nélkül elállni a szerződéstől.

Ezzel a jogával akkor élhet, ha a termék valamilyen oknál fogva nem felel meg Önnek vagy az elképzeléseinek.

A terméket vállalkozói azonosítószámra vettem, elállhatok a szerződéstől?

Amennyiben Ön vállalkozó, azaz jogi személy, vagy olyan személy, aki a terméket a vállalkozói tevékenysége keretén belül vagy egyéni vállalkozóként vásárolta meg, a Szerződéstől való elállás a vásárlástól számított 14 napon belül Önre nem vonatkozik.

Az árut sértetlen csomagolásban kell visszaszolgáltatnom?

A csomagolás nem képezi az adásvétel tárgyát és nem része a megvásárolt dolognak. Ennek ellenére is jogunk van a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos ténylegesen felmerült költségek megtérítésére. Ezek a költségek mindig egyedi elbírálás alá esnek, így kerülnek az ügyfél felé kiszámlázásra és beszámításra a visszaszolgáltatott árunál.

Mi van akkor, ha a termék a használat során sérült?

A termék akkor is visszaszolgáltatható, ha részlegesen megsérült. Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől és az eladónak csökkent értékű árut szolgáltat vissza, amely használt, sérült és/vagy nem teljes, a vevő köteles megtéríteni az eladónak azokat a költségeket az SZK Polgári törvénykönyve 457 § és 458 § szerint, amelyek az áru javításával és eredeti állapotába való visszaállításával összefüggésben keletkeztek, mivel a T.t 102/2014 sz. törvény 10 § 4. bekezdése szerint a fogyasztó felel az áru olyan értékcsökkenéséért, amely az áruval való olyan bánásmóddal keletkezett, amely az áru jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükséges bánásmódon kívül esik.

Hogyan számítódik a 14 napos határidő?

A szerződéstől való elállás határideje 14 naptári napig tart (nem pedig munkanapig), és az áru fogyasztó általi átvételének napját követő naptári nappal kezd el telni (pl. ha az ügyfél az árut pénteken veszi át, az elállási határidő szombattól kezd el telni, beleértve).

A határidő betartásánál döntő jelentőségű, mikor küldik el a szerződéstől való elállási nyilatkozatot. Az elállási határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a fogyasztó annak során a vállalkozónak értesítést küld arról, hogy eláll a szerződéstől.

Milyen dokumentumokat szükséges mellékelni?

Ha a terméket az üzlethelyiségünkben szolgáltatja vissza, ne felejtse el elhozni azt az iratot, amely igazolja, hogy a terméket nálunk vásárolta meg, és egyben segíti az adott áru és igény igazolását.

Amennyiben a terméket közvetlenül a reklamációs osztályra küldi, javasoljuk, hogy mellékelje a kitöltött A fogyasztó elállása az adásvételi szerződéstől  nyomtatványt és a vásárlásnál kapott vásárlási bizonylat másolatát is.

Mikor adják vissza a pénzem?

A pénzt az áruért a lehető legkorábban elküldjük a bankszámlájára, legkésőbb azonban az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, azonban nem korábban, mielőtt a visszaszolgáltatott árut a reklamációs osztályunkra kézbesítenék (esetleg, ha igazolja, hogy a visszaszolgáltatott árut már elküldte nekünk). Az áru visszaszolgáltatásának költségeit ebben az esetben a vevő állja.

Melyik árura nem vonatkozik a vásárlástól számított 14 napos határidőn belüli szerződéstől való elállás joga?

Az eladó és a fogyasztó eltérő megállapodása hiányában, a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgyát egyebek mellett az alábbiak alkotják:

 1. szolgáltatás nyújtása, amennyiben a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett jóváhagyásával kezdődött meg, és a fogyasztó nyilatkozta, hogy rendben tájékoztatták arról, hogy e jóváhagyás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a teljes szolgáltatás nyújtását követően, ha a teljes szolgáltatás nyújtására sor került,
 2. a fogyasztó egyedi igényei alapján készült áru értékesítése, méretre készült termék értékesítése vagy külön egy fogyasztónak szánt termék értékesítése,
 3. olyan áru értékesítése, amelyre gyors minőségcsökkenés vagy romlás jellemző,
 4. védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, és amelynek védőcsomagolása a kézbesítést követően sérül (pl. táp)
 5. A kiegészítő tápok és a fogyasztásra szánt egyéb készítmények, a személyi higiénia termékei olyan árunak minősülnek, amelyeket a kinyitásukat követően nem lehet visszaszolgáltatni, ezért az ilyen típusú terméknek eredeti, sértetlen csomagolásúnak, sértetlennek és nem használtnak kell lennie.

Ez alól kivételt azok az esetek jelentenek, amikor a szerződéstől való elállásban kifejezetten megállapodtak

További információkat a Szerződési Feltételekben talál

KETRECEK

A különféle kialakítású ketrecek széles választéka

MEGTEKINTÉS
Najrýchlejšie dodanie Najrýchlejšie dodanie

TÁPOK

A kiváló minőségű táp az egészséges élet alapja

MEGTEKINTÉS
Najrýchlejšie dodanie Najrýchlejšie dodanie

JÁTÉKOK

Tegye változatosabbá az életét a változatos játékokkal

MEGTEKINTÉS
Najrýchlejšie dodanie Najrýchlejšie dodanie

PÓRÁZ

Séta a természetbe vagy kirándulás a kertben

MEGTEKINTÉS
Najrýchlejšie dodanie Najrýchlejšie dodanie

ÁLLVÁNYOK

Menedék, valamint a pihenés és szórakozás helye

MEGTEKINTÉS
Najrýchlejšie dodanie Najrýchlejšie dodanie

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

A higiénia az egészséges élettel összefügg

MEGTEKINTÉS
Najrýchlejšie dodanie Najrýchlejšie dodanie